Projekty z UE

PODWODNY ŚWIAT ŁUKASZ LEŚNIEWSKI

realizuje projekt, dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) pn:

Zwiększenie konkurencyjności centrum rozrywki i edukacji dzieci w wieku 0-14 lat działającego na terenie Tychów, prowadzonego przez firmę Podwodny Świat, poprzez wprowadzenie nowych technologii oczyszczania powietrza, zakup wyposażenia, zakup środków ochrony osobistej oraz sfinansowanie kosztów bieżących działania ośrodka.

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności firmy Podwodny świat poprzez wprowadzenie nowych technologii i zakup wyposażenia, środków ochrony osobistej oraz sfinansowanie kosztów bieżących, co umożliwi wdrożenie nowego modelu funkcjonowania centrum rozrywki i edukacji dla dzieci od 0 do 14 lat na terenie Tychów. Planowane efekty: wdrożenie innowacyjnych rozwiązań sprzętowych, uruchomienie nowych usług oraz rozwinięcie usług już będących w ofercie, zdobycie przewagi konkurencyjnej na rynku sal zabaw na Śląsku.

Wartość projektu: 409 840,74 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 348 364,62 PLN

Informujemy, że z uzyskanych środków udało się dofinansować zakup m.in.:
– urządzenia Induct 10000 firmy Activtek, wykorzystującego technologię RCI ActivePure, która poprzez działanie w układzie wentylacji pomieszczenia redukuje w powietrzu bakterie, wirusy, zarodniki pleśń, alergeny, grzyby, toksyny, czy też roztocza oraz nieprzyjemne zapachy
– oczyszczaczy powietrza
– klimatyzatora przenośnego
– urządzeń interaktywnych wspierających rozwój dzieci odwiedzających Centrum Rozrywki 4Kids
– środków ochrony osobistej wykorzystywanych w czasie pandemii koronawirusa
Dofinansowanie pozwoliło firmie na dostosowanie się do dynamicznej sytuacji panującej podczas pandemii wirusa Sars Cov-2 oraz dało możliwość wyróżnienia się na rynku centrów rozrywki dla dzieci.

Ułatwienia dostępu